نام برند

نام برند نیر وب از دو کلمه نیر و وب تشکیل شده که نیر اسم شهری از توابع استان یزد می باشد و کلمه وب از وبسایت می آید.

نام لوگوی نیر وب
آیکون لوگو نیر وب

آیکون لوگو

آیکون لوگو نیر وب به صورت مینیمال و رسمی و مفهومی طراحی شده است و در آن کلمه نیر و همچنین آیکون برنامه نویسی گنجانده شده است.

کلمه نیر در آیکن

کلمه نیر در داخل آیکون لوگو به صورت مفهومی و کاملا حرفه ای و به شکل قرینه گنجانده شده است.

کلمه نیر در لوگو
آیکون برنامه نویسی در لوگو

آیکن برنامه نویسی

آیکون برنامه نویسی به شکل کاملا حرفه ای در داخل آیکون لوگو نیر وب طراحی شده است.

کدهای رنگ

#000000

#ff6d00